نویسنده = اسماعیل نصرآبادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی گستره فقر روستایی در سطح استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 118-135

اسماعیل نصرآبادی؛ علیرضا حمیدیان