نویسنده = ژیلا سجادی
تغییر عناصر شهرهای اسلامی در گذار به شهرسازی مدرن

دوره 4، شماره 8، مهر 1389، صفحه 62-88

ژیلا سجادی؛ حسن جنگی؛ فاطمه صفا مقدم


جهانی شدن و تاثیرات آن بر تحولات شهری

دوره 3، شماره 6، مهر 1388، صفحه 112-142

ژیلا سجادی؛ وحید یاری قلی؛ بهرنگ کلانتری