نویسنده = اسماعیل نصرآبادی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی روند نیم سده بارش شبکه‌ای پایگاه آفرودیت در ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-28

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابولفضل مسعودیان


2. پارادایم‌های روش‌شناسی اقلیم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1388، صفحه 142-162

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابوالفضل مسعودیان