نویسنده = اسماعیل نصرآبادی
واکاوی روند نیم سده بارش شبکه‌ای پایگاه آفرودیت در ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 9-28

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابولفضل مسعودیان


پارادایم‌های روش‌شناسی اقلیم

دوره 3، شماره 6، مهر 1388، صفحه 142-162

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابوالفضل مسعودیان