نویسنده = محمدرضا عزیزخانی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد تکنولوژی لیدار در بازسازی مدل سه‌بعدی شهری

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 130-147

محمدرضا عزیزخانی؛ رامین کیامهر