نویسنده = سمیرا مرادی مفرد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی(مطلعه موردی: دهستان بوغداکندی، شهرستان زنجان)

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-68

اکبر حسین زاده؛ مهدی چراغی؛ سمیرا مرادی مفرد


2. ارزیابی الگوی توسعه فضای سبز شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-33

سمیرا مرادی مفرد؛ قمر عباسی؛ اکبر حسین زاده