نویسنده = مجید رضایی بنفشه
پهنه بندی سیلاب رودخانه کلقان چای با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و هیدروگراف واحد مصنوعی SCS

دوره 6، شماره 12، مهر 1391، صفحه 1-33

سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ سحر صدر افشاری


بررسی و شناخت پدیده جزیره گرمایی در کلان‌شهر تبریز

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1387، صفحه 112-132

مجید رضایی بنفشه؛ علی اصغر شیرزاد؛ حسن سعادتمند