نویسنده = امیرحسین حلبیان
ارزیابی میزان رضایت گردشگران از امکانات و خدمات گردشگری (مطالعة موردی بخش تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان)

دوره 2، شماره 4، آبان 1387، صفحه 86-103

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند؛ مهدی عبدالله زاده؛ زینب عمرانی ساردو


تحلیل آسایش اقلیمی اصفهان

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1387، صفحه 50-69

امیرحسین حلبیان