نویسنده = جلال طاهری قاسم آبادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی مناطق ۱۳گانه‌ی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (۲۰۱۶-۱۹۸۷)

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 82-100

مختار کرمی؛ رحمان زندی؛ مهدی اسدی؛ جلال طاهری قاسم آبادی