کلیدواژه‌ها = نظریه انتقادی
تعداد مقالات: 1
1. مقدمه‌ای بر روش‌شناسی در ژئومورفولوژی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 52-81

امیر کرم