کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 8
2. بررسی تغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر دما در ایران طی سال های 2015-1991

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-68

مهناز صابر؛ بهروز سبحانی


3. واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در استان مازندران

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 112-128

لیلا حسینجانی؛ حسین عساکره


4. مدلسازی دورنمای رابطه میانگین دما و درجه روز سرمایش وگرمایش سالانه ایران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-98

رضا ابراهیمی؛ الهام مهدوی نژاد


6. تحلیل احتمالاتی رخداد روزانه رودباد جنب‎حاره بر روی منطقه اقلیمی ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-44

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ آذر بیرانوند


7. بررسی روند تغییرات طول فصل رشد در ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 24-43

غلامعلی مظفری؛ مسلم ترکی


8. شناسایی الگوهای ضخامت جو (مطالعه موردی: بارش‌های سنگین ایران)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 132-149

بختیار محمدی