کلیدواژه‌ها = اسکان جمعیت- روستاهای کم جمعیت- مکانیابی- شهرستان شوط
تعداد مقالات: 1
1. مکانیابی اسکان مجدد جمعیت در سکونتگاه های روستایی مطالعه ی موردی روستاهای کم جمعیت شهرستان شوط

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-117

علی اکبر تقیلو؛ فرشاد رحمانی؛ لیلا سلطانی