کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی(مطلعه موردی: دهستان بوغداکندی، شهرستان زنجان)

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-68

اکبر حسین زاده؛ مهدی چراغی؛ سمیرا مرادی مفرد