کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل اثرات کیفیت زندگی بر امنیت روستاهای پیراشهری ( نمونه مورد مطالعه : روستاهای پیرامون شهرستان نکا)

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-119

سجاد عموزاد خلیلی؛ احمد رشیدی؛ الهه انزایی


2. تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی: شهر کوهدشت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-44

میر علی شفیعی عربی؛ فرشاد سوری؛ مجتبی بهرامی