کلیدواژه‌ها = توسعه یافتگی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ادارکی از شاخص های توسعه خدمات بهداشتی- درمانی در استان کردستان

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-137

رحمت بهرامی؛ کامران نوری


2. سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان فارس با استفاده از روش سیستیماتیک

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

حمید برقی؛ آسیه حسنی نژاد؛ محسن شایان


3. توزیع فضایی روند تغییرات فصلی و سالانه دما و بارش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-33

محمد حسین ناصرزاده؛ مهدی دوستکامیان؛ آذر بیرانوند؛ فاطمه قهرمانی؛ علی بیات