کلیدواژه‌ها = تیپ‌ هوا
شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 44-62

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مهین سجادی