موضوعات = جغرافیای روستایی
تعداد مقالات: 10
2. مکانیابی اسکان مجدد جمعیت در سکونتگاه های روستایی مطالعه ی موردی روستاهای کم جمعیت شهرستان شوط

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-117

علی اکبر تقیلو؛ فرشاد رحمانی؛ لیلا سلطانی


4. ارزیابی نقش دهیاری ها در فرآیند توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی:دهستان گلاب شهرستان کاشان)

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 103-123

محسن شایان؛ حمید برقی؛ اکرم جلالی


7. تبیین عوامل موثر بر شاخص های سلامت در سکونتگاه های روستایی :مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین دشت

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 90-111

محسن شایان؛ سیروس قنبری؛ فرخنده سلمانپور


9. تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی(مطلعه موردی: دهستان بوغداکندی، شهرستان زنجان)

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-68

اکبر حسین زاده؛ مهدی چراغی؛ سمیرا مرادی مفرد