تعداد مقالات: 133
28. سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزی در شهرستان های استان فارس با استفاده از روش سیستیماتیک

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

حمید برقی؛ آسیه حسنی نژاد؛ محسن شایان


29. بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی از دیدگاه گردشگران مطالعه موردی: روستای چکان شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-56

حسین فراهانی؛ محمد ولائی؛ زهرا اصدقی سراسکانرود


32. بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی در حوزه های پیرامونی مادرشهرها (مطالعه موردی: شهر سردرود)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-51

رسول افضلی؛ اکبر حمیدی؛ ابراهیم فرهادی


33. تحلیل فراوانی و توزیع مراکز ثقل بارشهای تابستانه در زاگرس جنوبی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-41

نصرت فرهادی؛ امیر گندمکار؛ مجید منتظری


34. واکاوی چرخه های دمایی و بارشی سالانه ایستگاه همدید بندر انزلی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-38

حسین عساکره؛ لیلا حسینجانی


35. تحلیلی بر پویایی نظام سلسله مراتب شهری استان گلستان (90 - 1355)

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-43

سعید امان پور؛ سحر حسن پور


36. مطالعه تأثیر عامل لیتولوژی بر فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبخیز تنگه ونایی شهرستان بروجرد

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-34

لیلا منتصری؛ محمد علی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ علی کوشانفر


37. واکاوی پویایی نوسانات فراسنج‌های آب و هوایی شیراز با رویکرد برخالی

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-50

عبدالعلی کمانه؛ مهدی نارنگی فرد


39. تحلیل آسایش اقلیمی اصفهان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 50-69

امیرحسین حلبیان


40. ارزیابی چالش ها و مشکلات شهرهای جدید اقماری در پذیرش جمعیت (نمونه موردی: شهر جدید صدرا)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 51-86

محسن کلانتری؛ ابوذر بخشی باشبرات


41. بررسی و ارزیابی دقت روش های میان‌یابی در برآورد میزان متوسط فشار (QFE) سالانه استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 48-71

سعید موحدی؛ محمود سلطانیان؛ مرضیه یونسی


43. تحلیلی بر جایگاه و ضعف های قانونی و اجرایی شوراهای اسلامی شهر در نظام مدیریت شهری کشور

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 48-65

مسعود تقوایی؛ مهدی احمدیان؛ رحیم غلامحسینی


44. بررسی شاخص های مسکن در مناطق اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله سیلاب تبریز)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 44-61

اکبر اصغری زمانی؛ شاهرخ زاده ولی خواجه؛ فاطمه زادولی


46. چالش های ریسک سرمایه گذاری در مناطق روستایی سیستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-44

حمید حیدری مکرر؛ غزاله احمدی


47. توزیع فضایی روند تغییرات فصلی و سالانه دما و بارش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-33

محمد حسین ناصرزاده؛ مهدی دوستکامیان؛ آذر بیرانوند؛ فاطمه قهرمانی؛ علی بیات


49. تعیین نواحی اقلیمی استان های کردستان و همدان با استفاده از روش های آماری نوین و GIS

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-44

احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی؛ رضا ابراهیمی


50. شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-62

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مهین سجادی