تعداد مقالات: 140
26. تحلیل فراوانی و توزیع مراکز ثقل بارشهای تابستانه در زاگرس جنوبی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 21-41

نصرت فرهادی؛ امیر گندمکار؛ مجید منتظری


27. واکاوی چرخه های دمایی و بارشی سالانه ایستگاه همدید بندر انزلی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-38

حسین عساکره؛ لیلا حسینجانی


28. تحلیلی بر پویایی نظام سلسله مراتب شهری استان گلستان (90 - 1355)

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-43

سعید امان پور؛ سحر حسن پور


29. بررسی رابطه ارتفاع با نمایه‌های فرین دما و بارش در ایستگاه‌های همدید استان فارس

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-39

مهران فاطمی؛ مهدی نارنگی فرد


30. بررسی روند تغییرات طول فصل رشد در ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 24-43

غلامعلی مظفری؛ مسلم ترکی


31. بررسی و ارزیابی تخلفات ساختمانی در حوزه های پیرامونی مادرشهرها (مطالعه موردی: شهر سردرود)

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-51

رسول افضلی؛ اکبر حمیدی؛ ابراهیم فرهادی


32. ارزیابی عناصر جذب گردشگر در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1389، صفحه 26-46

پرویز رضائی؛ رضا خوشرفتار؛ سمیه قدرتی


33. بررسی نقش نورپردازی در ایمنی و توسعه ی فضاهای شهری با استفاده از مدل VIKOR و TOPSIS (مورد مطالعه: پارک های ناحیه ای در تبریز)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 28-48

محسن کلانتری؛ رحیم غلامحسینی؛ شاهرخ زده ولی خواجه


36. بررسی سالانه زاویه ارتفاع خورشیدی در سطوح شیب‌دار ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 30-50

غلام حسن جعفری


37. تحلیل علل زمین لغزش محله طالقانی شهر گرمی و روشهای کنترل و تثبیت آن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 30-50

وحید ریاحی؛ اصغر پاشازاده


38. واکاوی پویایی نوسانات فراسنج‌های آب و هوایی شیراز با رویکرد برخالی

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-50

عبدالعلی کمانه؛ مهدی نارنگی فرد


40. بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی از دیدگاه گردشگران مطالعه موردی: روستای چکان شهرستان مراغه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 37-56

حسین فراهانی؛ محمد ولائی؛ زهرا اصدقی سراسکانرود


42. چالش های ریسک سرمایه گذاری در مناطق روستایی سیستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-44

حمید حیدری مکرر؛ غزاله احمدی


43. توزیع فضایی روند تغییرات فصلی و سالانه دما و بارش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-33

محمد حسین ناصرزاده؛ مهدی دوستکامیان؛ آذر بیرانوند؛ فاطمه قهرمانی؛ علی بیات


44. تعیین نواحی اقلیمی استان های کردستان و همدان با استفاده از روش های آماری نوین و GIS

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-44

احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی؛ رضا ابراهیمی


46. پهنه‌بندی رژیم رطوبت در شمال غرب ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-58

خدیجه جوان؛ مریم تیموری؛ غلامحسن محمدی


47. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تبریز)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 40-57

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله؛ شهلا بهاری


48. تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی(مطلعه موردی: دهستان بوغداکندی، شهرستان زنجان)

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-68

اکبر حسین زاده؛ مهدی چراغی؛ سمیرا مرادی مفرد


49. بررسی شاخص های مسکن در مناطق اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله سیلاب تبریز)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 44-61

اکبر اصغری زمانی؛ شاهرخ زاده ولی خواجه؛ فاطمه زادولی


50. شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-62

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مهین سجادی