تحلیل فراوانی و توزیع مراکز ثقل بارشهای تابستانه در زاگرس جنوبی

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 21-41

نصرت فرهادی؛ امیر گندمکار؛ مجید منتظری


واکاوی چرخه های دمایی و بارشی سالانه ایستگاه همدید بندر انزلی

دوره 9، شماره 17، بهمن 1396، صفحه 22-38

حسین عساکره؛ لیلا حسینجانی


تحلیلی بر پویایی نظام سلسله مراتب شهری استان گلستان (90 - 1355)

دوره 9، شماره 18، تیر 1397، صفحه 23-43

سعید امان پور؛ سحر حسن پور


بررسی روند تغییرات طول فصل رشد در ایران

دوره 4، شماره 8، مهر 1389، صفحه 24-43

غلامعلی مظفری؛ مسلم ترکی


ارزیابی عناصر جذب گردشگر در شهرستان رودبار با تأکید بر عوامل محیط طبیعی

دوره 4، شماره 7، فروردین 1389، صفحه 26-46

پرویز رضائی؛ رضا خوشرفتار؛ سمیه قدرتی


واکاوی پویایی نوسانات فراسنج‌های آب و هوایی شیراز با رویکرد برخالی

دوره 10، شماره 20، تیر 1398، صفحه 31-50

عبدالعلی کمانه؛ مهدی نارنگی فرد


چالش های ریسک سرمایه گذاری در مناطق روستایی سیستان

دوره 5، شماره 10، مهر 1390، صفحه 1-44

حمید حیدری مکرر؛ غزاله احمدی


توزیع فضایی روند تغییرات فصلی و سالانه دما و بارش (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 6، شماره 11، تیر 1391، صفحه 1-33

محمد حسین ناصرزاده؛ مهدی دوستکامیان؛ آذر بیرانوند؛ فاطمه قهرمانی؛ علی بیات


پهنه‌بندی رژیم رطوبت در شمال غرب ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 9، شماره 17، بهمن 1396، صفحه 39-58

خدیجه جوان؛ مریم تیموری؛ غلامحسن محمدی


تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تبریز)

دوره 11، شماره 22، بهمن 1398، صفحه 40-57

مهدی کروبی؛ جعفر بهاری؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله؛ شهلا بهاری


تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی(مطلعه موردی: دهستان بوغداکندی، شهرستان زنجان)

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 42-68

اکبر حسین زاده؛ مهدی چراغی؛ سمیرا مرادی مفرد


بررسی شاخص های مسکن در مناطق اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله سیلاب تبریز)

دوره 4، شماره 8، مهر 1389، صفحه 44-61

اکبر اصغری زمانی؛ شاهرخ زاده ولی خواجه؛ فاطمه زادولی


شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 44-62

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مهین سجادی