تعداد مقالات: 133
51. ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع با روش تشت تبخیر FAO در حوضه آبریز شرق و جنوب شرق کشور

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 52-70

علی رضا جوشنی؛ جواد خوشحال؛ حمید زارع ابیانه


52. تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی(مطلعه موردی: دهستان بوغداکندی، شهرستان زنجان)

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-68

اکبر حسین زاده؛ مهدی چراغی؛ سمیرا مرادی مفرد


53. پهنه‌بندی رژیم رطوبت در شمال غرب ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-58

خدیجه جوان؛ مریم تیموری؛ غلامحسن محمدی


54. بررسی تغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر دما در ایران طی سال های 2015-1991

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-68

مهناز صابر؛ بهروز سبحانی


56. ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های دره میلانلو (اسفراین)

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-71

لیلا گلی مختاری؛ ربابه فرزین کیا؛ الهام بهرام ابادی


57. مقدمه‌ای بر روش‌شناسی در ژئومورفولوژی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1398، صفحه 52-81

امیر کرم


59. ارزیابی میزان رضایت گردشگران از امکانات و خدمات گردشگری (مطالعة موردی بخش تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 86-103

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند؛ مهدی عبدالله زاده؛ زینب عمرانی ساردو


60. بررسی تفاوتهای درون منطقه ای به لحاظ شاخص های توسعه یافتگی (نمونه موردی منطقه شمال غرب کشور)

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 72-97

محمود امیر یزدانی؛ محمد سلطانپور اندریان؛ حجت محمدی ترکمانی


63. تغییر عناصر شهرهای اسلامی در گذار به شهرسازی مدرن

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 62-88

ژیلا سجادی؛ حسن جنگی؛ فاطمه صفا مقدم


64. ارزیابی توانهای زمین‌گردشگری غار کتله‌خور زنجان با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-33

منیژه احمدی؛ رضا خوشرفتار


65. ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی توسعه پایدار توریسم (نمونه موردی: شهرستان دورود)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-33

یوسف قنبری؛ علی آقا امرایی؛ محسن شایان


66. مدیریت منابع آب با رویکردی طبیعت گرایانه (مطالعه موردی حوضه آبی ایجرود)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-44

غلام حسن جعفری؛ اصغر رستم خانی


68. تحلیل احتمالاتی رخداد روزانه رودباد جنب‎حاره بر روی منطقه اقلیمی ایران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-44

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ آذر بیرانوند


69. ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی - اقیانوسی نیمکره شمالی NAO)) با خشکسالی های استان فارس

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-83

محمد سلیقه؛ علی بیات؛ یداله بلیانی؛ مهدی دوستکامیان


70. برآورد تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی با روش‌های میان‌یابی

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 74-93

بهروز ساری صراف؛ کامل آزرم


71. پهنه بندی احتمال وقوع خشکسالی‌ها و ترسالی های شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 68-95

رباب رزمی؛ فاطمه ستوده


72. تأثیر کیفیت خدمات بررضایت مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-78

جعفر بهاری؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری


74. چشم انداز نوسانات نمایه‌های فرین بارش ودما در شهر تربت حیدریه با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG برای دوره آتی 2030-2011

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 60-80

سید محمد عسکریزاده؛ غلامعلی مظفری؛ منصوره کوهی؛ آذر رضایی پور