تعداد مقالات: 133
101. تحلیلی بر گذران اوقات فراغت جوانان در مناطق روستایی ایران ( مطالعه موردی: دهستان سیگار شهرستان لامرد)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-33

فضلیه دادورخانی؛ بهرام هاجری؛ مرتضی قنبری؛ مهدی حاجیلو


102. شناسایی و ارزیابی دقیق نواحی آب و هوایی استان اصفهان از دیدگاه آسایش اقلیم گردشگری

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-33

محسن عباس نیا؛ عیسی ابراهیم زاده؛ الهه عسگری


103. ارزیابی الگوی توسعه فضای سبز شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-33

سمیرا مرادی مفرد؛ قمر عباسی؛ اکبر حسین زاده


104. ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 119-136

ابوالقاسم امیراحمدی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ نیاز بلوچی؛ محبوبه کوهستانیان؛ سارا الهی


105. بررسی تأثیر عناصر اقلیمی دما و رطوبت بر معماری بافت مسکونی شهر باغملک

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-22

مسعود صفایی پور؛ کبری عزیزی؛ رضا برنا


106. فرایند‌های ژئومورفولوژیک و تأثیر آن ها در بر آورد سیلاب‌ها

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-117

غلام حسن جعفری؛ محمد حسین رامشت


109. تحلیل اثرات کیفیت زندگی بر امنیت روستاهای پیراشهری ( نمونه مورد مطالعه : روستاهای پیرامون شهرستان نکا)

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-119

سجاد عموزاد خلیلی؛ احمد رشیدی؛ الهه انزایی


110. واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در استان مازندران

دوره 9، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 112-128

لیلا حسینجانی؛ حسین عساکره


111. ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده (مطالعه موردی : رستوران های زنجیره ای اکبر جوجه)

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 92-116

جعفر بهاری؛ مهدی کروبی؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری


113. شناسایی الگوهای ضخامت جو (مطالعه موردی: بارش‌های سنگین ایران)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 132-149

بختیار محمدی


114. بررسی جاذبه های اکوتوریسمی با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: شهرستان چابهار)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 142-164

محمد سلیقه؛ محمد خدابخش علیائی؛ واحد آقائی؛ حمید زمانی


115. بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 136-152

علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی؛ الهام یار احمدی


116. پارادایم‌های روش‌شناسی اقلیم

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1388، صفحه 142-162

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


118. کاربرد تکنولوژی لیدار در بازسازی مدل سه‌بعدی شهری

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 130-147

محمدرضا عزیزخانی؛ رامین کیامهر


119. ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی در قطب‌های گردشگری جنوب ایران (کیش، قشم، چابهار)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-34

محمد باعقیده؛ فائزه شجاع؛ الهه عسگری


120. تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی: شهر کوهدشت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-44

میر علی شفیعی عربی؛ فرشاد سوری؛ مجتبی بهرامی


121. تحلیل سینوپتیکی بارشهای بیش از30 میلیمترشهر خرم آباد از2005-2000

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-33

احمد مزیدی؛ حسین کوشکی؛ مهناز نصر آزادانی


122. محدودیت‌های عملکردی و کالبدی بافت قدیم سبزوار ونوع برنامه‌ریزی منطبق جهت بهسازی آن

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 137-166

رضا مستوفی الممالکی؛ مهسا نوروزیان


123. پهنه بندی سیلاب رودخانه کلقان چای با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و هیدروگراف واحد مصنوعی SCS

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-33

سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ سحر صدر افشاری


125. تحلیل طیفی میانگین سالانه کم فشار دریای سرخ طی دوره 1389-1330

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 139-150

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ شیما رضایی