نمایه نویسندگان

ا

 • اشرفی، سعیده پهنه‌بندی چرخه‌های معنادار بارش‌های فوق سنگین سیستان و بلوچستان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 118-136]
 • اصدقی سراسکانرود، زهرا بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی از دیدگاه گردشگران مطالعه موردی: روستای چکان شهرستان مراغه [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 37-56]
 • الهی، سارا ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان) [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 119-136]
 • امیراحمدی، ابوالقاسم ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان) [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 119-136]

ب

 • بلوچی، نیاز ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان) [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 119-136]
 • بلیانی، یداله ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی - اقیانوسی نیمکره شمالی NAO)) با خشکسالی های استان فارس [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 63-83]
 • بهبودی، حکیمه تعیین شاخص‌های آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل TCI [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 95-118]
 • بیات، علی ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی - اقیانوسی نیمکره شمالی NAO)) با خشکسالی های استان فارس [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 63-83]

پ

 • پور محمدی، محمد رضا توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونتگاهی [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 9-36]

ج

 • جعفری، غلام حسن فرایند‌های ژئومورفولوژیک و تأثیر آن ها در بر آورد سیلاب‌ها [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 101-117]
 • جمالی، فاطمه تعیین شاخص‌های آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل TCI [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 95-118]

ح

 • حسینلو، معصومه توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونتگاهی [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 9-36]

د

 • دوستکامیان، مهدی ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی - اقیانوسی نیمکره شمالی NAO)) با خشکسالی های استان فارس [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 63-83]

ر

 • رامشت، محمد حسین فرایند‌های ژئومورفولوژیک و تأثیر آن ها در بر آورد سیلاب‌ها [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 101-117]
 • رومی نژاد، نوشین تحلیل آماری- سینوپتیکی رخدادهای آستانه دمایی فصل تابستان در غرب کشور [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 84-100]
 • ریاحی، وحید ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی شهرستان اسلامشهر [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 57-76]

ز

 • زنگنه اسدی، محمدعلی ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان) [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 119-136]

س

 • سجادی، مهین شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 44-62]
 • سلیقه، محمد تعیین شاخص‌های آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل TCI [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 95-118]
 • سلیقه، محمد ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی - اقیانوسی نیمکره شمالی NAO)) با خشکسالی های استان فارس [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 63-83]

ش

 • شادمان، حسن کاربرد روش های آماری در شناسایی رویدادهای فراگیر اقلیمی مطالعۀ موردی : روزهای گرم فراگیر در ایران زمین [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 77-94]
 • شاهرخوندی، سید منصور تحلیل آماری- سینوپتیکی رخدادهای آستانه دمایی فصل تابستان در غرب کشور [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 84-100]
 • شمسی، رقیه ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی شهرستان اسلامشهر [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 57-76]

ص

 • صفی، فاطمه تحلیل عوامل فردی موثر بر گذاران اوقات فراغت خانگی در شهرهای میانی کشور مطالعه موردی : شهر زنجان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 29-43]

ط

 • طورانی، علی توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام برنامه ریزی سکونتگاهی [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 9-36]

ع

 • عساکره، حسین کاربرد روش های آماری در شناسایی رویدادهای فراگیر اقلیمی مطالعۀ موردی : روزهای گرم فراگیر در ایران زمین [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 77-94]
 • عساکره، حسین شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 44-62]

ف

 • فراهانی، حسین بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی از دیدگاه گردشگران مطالعه موردی: روستای چکان شهرستان مراغه [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 37-56]

ق

 • قائمی، هوشنگ شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 44-62]

ک

 • کرمی نژاد، مریم تحلیل آماری- سینوپتیکی رخدادهای آستانه دمایی فصل تابستان در غرب کشور [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 84-100]
 • کوهستانیان، محبوبه ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان) [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 119-136]

م

 • محمدی یگانه، بهروز تحلیل عوامل فردی موثر بر گذاران اوقات فراغت خانگی در شهرهای میانی کشور مطالعه موردی : شهر زنجان [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 29-43]
 • مستوفی الممالکی، رضا محدودیت‌های عملکردی و کالبدی بافت قدیم سبزوار ونوع برنامه‌ریزی منطبق جهت بهسازی آن [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 137-166]
 • مسعودیان، سید ابولفضل واکاوی روند نیم سده بارش شبکه‌ای پایگاه آفرودیت در ایران [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 9-28]

ن

 • نصرآبادی، اسماعیل واکاوی روند نیم سده بارش شبکه‌ای پایگاه آفرودیت در ایران [دوره 7، شماره 13، 1392، صفحه 9-28]
 • نوروزیان، مهسا محدودیت‌های عملکردی و کالبدی بافت قدیم سبزوار ونوع برنامه‌ریزی منطبق جهت بهسازی آن [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 137-166]

و

 • ولائی، محمد بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی از دیدگاه گردشگران مطالعه موردی: روستای چکان شهرستان مراغه [دوره 7، شماره 14، 1392، صفحه 37-56]