نویسنده = پاشازاده، اصغر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل علل زمین لغزش محله طالقانی شهر گرمی و روشهای کنترل و تثبیت آن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 30-50

وحید ریاحی؛ اصغر پاشازاده