نویسنده = اسدی، صالح
تعداد مقالات: 1
1. ساماندهی مکانی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از مدلهای ارزیابی چند معیاره و GIS (نمونه موردی: منطقه 6 تهران)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 104-124

احمد پوراحمد؛ صالح اسدی؛ محمد مولائی قلیچی؛ بهمن نجف پور