نویسنده = روشنی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات و روند پارامتر دما درایستگاه‌های ساحلی دریای خزر

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 126-140

فاطمه ستوده گیگاسری؛ محمود روشنی