نویسنده = سلطانیان، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی دقت روش های میان‌یابی در برآورد میزان متوسط فشار (QFE) سالانه استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1388، صفحه 48-71

سعید موحدی؛ محمود سلطانیان؛ مرضیه یونسی