نویسنده = اصغری زمانی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص های مسکن در مناطق اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله سیلاب تبریز)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1389، صفحه 44-61

اکبر اصغری زمانی؛ شاهرخ زاده ولی خواجه؛ فاطمه زادولی