نویسنده = شیخی، عبد اله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-54

کرامت اله زیاری؛ عبد اله شیخی؛ LVQDI باقرعطاران؛ دیمن کاشفی دوست