نویسنده = قنبری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر گذران اوقات فراغت جوانان در مناطق روستایی ایران ( مطالعه موردی: دهستان سیگار شهرستان لامرد)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-33

فضلیه دادورخانی؛ بهرام هاجری؛ مرتضی قنبری؛ مهدی حاجیلو