نویسنده = احمدی، غزاله
تعداد مقالات: 1
1. چالش های ریسک سرمایه گذاری در مناطق روستایی سیستان

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-44

حمید حیدری مکرر؛ غزاله احمدی