نویسنده = قنبری، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی توسعه پایدار توریسم (نمونه موردی: شهرستان دورود)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-33

یوسف قنبری؛ علی آقا امرایی؛ محسن شایان