نویسنده = عباسی، قمر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الگوی توسعه فضای سبز شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-33

سمیرا مرادی مفرد؛ قمر عباسی؛ اکبر حسین زاده