نویسنده = جمالی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شاخص‌های آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل TCI

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-118

محمد سلیقه؛ حکیمه بهبودی؛ فاطمه جمالی