نویسنده = برنا، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عناصر اقلیمی دما و رطوبت بر معماری بافت مسکونی شهر باغملک

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-22

مسعود صفایی پور؛ کبری عزیزی؛ رضا برنا