نویسنده = رامشت، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. فرایند‌های ژئومورفولوژیک و تأثیر آن ها در بر آورد سیلاب‌ها

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-117

غلام حسن جعفری؛ محمد حسین رامشت