نویسنده = جمشیدی، محمد کاظم
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی مناطق نمونه گردشگری استان زنجان در راستای توسعه منطقه‌ای

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 92-112

جمشید عینالی؛ احمد رومیانی؛ محمد کاظم جمشیدی