نویسنده = سعادتمند، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شناخت پدیده جزیره گرمایی در کلان‌شهر تبریز

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1387، صفحه 112-132

مجید رضایی بنفشه؛ علی اصغر شیرزاد؛ حسن سعادتمند