نویسنده = پوراحمد، احمد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای انضباطی شهری (نمونه موردی: پارک های بانوان شهر یزد)

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-102

حمید رخساری؛ احمد پوراحمد؛ امیر رنجبری؛ محمد حاجیان حسین آبادی


2. ساماندهی مکانی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از مدلهای ارزیابی چند معیاره و GIS (نمونه موردی: منطقه 6 تهران)

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 104-124

احمد پوراحمد؛ صالح اسدی؛ محمد مولائی قلیچی؛ بهمن نجف پور