نویسنده = جوان، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. پهنه‌بندی رژیم رطوبت در شمال غرب ایران با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-58

خدیجه جوان؛ مریم تیموری؛ غلامحسن محمدی