نویسنده = نارنگی فرد، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه ارتفاع با نمایه‌های فرین دما و بارش در ایستگاه‌های همدید استان فارس

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-39

مهران فاطمی؛ مهدی نارنگی فرد


2. واکاوی پویایی نوسانات فراسنج‌های آب و هوایی شیراز با رویکرد برخالی

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-50

عبدالعلی کمانه؛ مهدی نارنگی فرد


3. بهینه سازی جهت گیری ساختمان ها در برابر تابش (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 96-121

فیروزه کرمی کرد علیوند؛ مهدی نارنگی فرد