نویسنده = بهرامی، رحمت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ادارکی از شاخص های توسعه خدمات بهداشتی- درمانی در استان کردستان

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-137

رحمت بهرامی؛ کامران نوری