نویسنده = چقاجردی، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. SWOT-QSPM بررسی گردشگری شهری بافت میانی منطقه 14 اصفهان با استفاده از مدل

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-156

ایمان چقاجردی؛ لعیا جلیلیان؛ زیبا فتوحی