نویسنده = ملکی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پتانسیل اجرای روش های SMA و NSMA بر روی تصاویر لندست 8 (OLI) جهت استخراج زیر پیکسل سطوح نفوذناپذیر (مطالعه موردی: شهر ساری)

دوره 10، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-138

سیروس هاشمی؛ محمد ملکی؛ بهرام جمعه زاده؛ سعید حمزه؛ کیوان باقری