موضوعات = هیدرولوژی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع با روش تشت تبخیر FAO در حوضه آبریز شرق و جنوب شرق کشور

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 52-70

علی رضا جوشنی؛ جواد خوشحال؛ حمید زارع ابیانه