نویسنده = غلام حسن جعفری
فرایند‌های ژئومورفولوژیک و تأثیر آن ها در بر آورد سیلاب‌ها

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 101-117

غلام حسن جعفری؛ محمد حسین رامشت