نویسنده = هوشنگ قائمی
تحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 1-21

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مختار فتاحیان


تحلیل طیفی میانگین سالانه کم فشار دریای سرخ طی دوره 1389-1330

دوره 8، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 139-150

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ شیما رضایی


شناسایی تیپ‌های هوای شهر سقز

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 44-62

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ مهین سجادی


تحلیل احتمالاتی رخداد روزانه رودباد جنب‎حاره بر روی منطقه اقلیمی ایران

دوره 6، شماره 12، مهر 1391، صفحه 1-44

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ آذر بیرانوند