کلیدواژه‌ها = ایران
واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در استان مازندران

دوره 9، شماره 18، تیر 1397، صفحه 112-128

لیلا حسینجانی؛ حسین عساکره


تحلیل احتمالاتی رخداد روزانه رودباد جنب‎حاره بر روی منطقه اقلیمی ایران

دوره 6، شماره 12، مهر 1391، صفحه 1-44

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ آذر بیرانوند


بررسی روند تغییرات طول فصل رشد در ایران

دوره 4، شماره 8، مهر 1389، صفحه 24-43

غلامعلی مظفری؛ مسلم ترکی