کلیدواژه‌ها = GIS
پهنه بندی اقلیم کشاورزی کشت سیب‌زمینی در استان کردستان

دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 1-25

نبی محمدی؛ مجید زاهدی


پهنه بندی سیلاب رودخانه کلقان چای با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و هیدروگراف واحد مصنوعی SCS

دوره 6، شماره 12، مهر 1391، صفحه 1-33

سعید جهانبخش؛ مجید رضایی بنفشه؛ سحر صدر افشاری


اقلیم شناسی توریسم استان خراسان رضوی بر اساس شاخص TCI

دوره 4، شماره 7، فروردین 1389، صفحه 106-126

شهریار خالدی؛ علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی مفرد؛ بابک میرباقری


بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 136-152

علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی؛ الهام یار احمدی