کلیدواژه‌ها = آسایش اقلیمی
مقایسه شاخص های آسایش برای ارزیابی راحتی اقلیمی شهر تهران

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 145-169

بهلول علیجانی؛ زینب سادات رضوی


تعیین شاخص‌های آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل TCI

دوره 7، شماره 14، مهر 1392، صفحه 95-118

محمد سلیقه؛ حکیمه بهبودی؛ فاطمه جمالی


تحلیل آسایش اقلیمی اصفهان

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1387، صفحه 50-69

امیرحسین حلبیان