برآورد تغییرات مکانی بارش در زاگرس میانی با روش‌های میان‌یابی

دوره 8، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 74-93

بهروز ساری صراف؛ کامل آزرم


ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی مناطق ۱۳گانه‌ی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست (۲۰۱۶-۱۹۸۷)

دوره 11، شماره 21، تیر 1398، صفحه 82-100

مختار کرمی؛ رحمان زندی؛ مهدی اسدی؛ جلال طاهری قاسم آبادی


ارزیابی میزان رضایت گردشگران از امکانات و خدمات گردشگری (مطالعة موردی بخش تاریخی- فرهنگی شهر اصفهان)

دوره 2، شماره 4، آبان 1387، صفحه 86-103

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند؛ مهدی عبدالله زاده؛ زینب عمرانی ساردو


ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری

دوره 5، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 1-54

کرامت اله زیاری؛ عبد اله شیخی؛ LVQDI باقرعطاران؛ دیمن کاشفی دوست


ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای انضباطی شهری (نمونه موردی: پارک های بانوان شهر یزد)

دوره 10، شماره 19، دی 1397، صفحه 81-102

حمید رخساری؛ احمد پوراحمد؛ امیر رنجبری؛ محمد حاجیان حسین آبادی


تحلیل آماری- سینوپتیکی رخدادهای آستانه دمایی فصل تابستان در غرب کشور

دوره 7، شماره 13، فروردین 1392، صفحه 84-100

سید منصور شاهرخوندی؛ نوشین رومی نژاد؛ مریم کرمی نژاد


اولویت‌بندی مناطق نمونه گردشگری استان زنجان در راستای توسعه منطقه‌ای

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1387، صفحه 92-112

جمشید عینالی؛ احمد رومیانی؛ محمد کاظم جمشیدی


تعیین شاخص‌های آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل TCI

دوره 7، شماره 14، مهر 1392، صفحه 95-118

محمد سلیقه؛ حکیمه بهبودی؛ فاطمه جمالی


بهینه سازی جهت گیری ساختمان ها در برابر تابش (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 96-121

فیروزه کرمی کرد علیوند؛ مهدی نارنگی فرد


ساماندهی مکانی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از مدلهای ارزیابی چند معیاره و GIS (نمونه موردی: منطقه 6 تهران)

دوره 2، شماره 4، آبان 1387، صفحه 104-124

احمد پوراحمد؛ صالح اسدی؛ محمد مولائی قلیچی؛ بهمن نجف پور


تحلیلی بر گذران اوقات فراغت جوانان در مناطق روستایی ایران ( مطالعه موردی: دهستان سیگار شهرستان لامرد)

دوره 5، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 1-33

فضلیه دادورخانی؛ بهرام هاجری؛ مرتضی قنبری؛ مهدی حاجیلو