کاربرد تکنولوژی لیدار در بازسازی مدل سه‌بعدی شهری

دوره 4، شماره 8، مهر 1389، صفحه 130-147

محمدرضا عزیزخانی؛ رامین کیامهر


بررسی اقلیم گردشگری استان خوزستان بر اساس شاخص TCI

دوره 3، شماره 5، فروردین 1388، صفحه 136-152

علیرضا شکیبا؛ فرشته رضایی؛ الهام یار احمدی


تحلیل طیفی میانگین سالانه کم فشار دریای سرخ طی دوره 1389-1330

دوره 8، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 139-150

هوشنگ قائمی؛ حسین عساکره؛ شیما رضایی


تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز با توجه به تغییر اقلیم بر مبنای مدل ANP

دوره 11، شماره 21، تیر 1398، صفحه 139-160

عطا غفاری گیلانده؛ بهروز سبحانی؛ خدیجه میکائیلی؛ فاطمه قویدل


بررسی جاذبه های اکوتوریسمی با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: شهرستان چابهار)

دوره 2، شماره 4، آبان 1387، صفحه 142-164

محمد سلیقه؛ محمد خدابخش علیائی؛ واحد آقائی؛ حمید زمانی


پارادایم‌های روش‌شناسی اقلیم

دوره 3، شماره 6، مهر 1388، صفحه 142-162

اسماعیل نصرآبادی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


مقایسه شاخص های آسایش برای ارزیابی راحتی اقلیمی شهر تهران

دوره 8، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 145-169

بهلول علیجانی؛ زینب سادات رضوی


تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهر یاسوج پایتخت طبیعت ایران

دوره 10، شماره 19، دی 1397، صفحه 124-146

محمدرضا رضایی؛ یوسف تازش؛ علی اکبر حیدری


SWOT-QSPM بررسی گردشگری شهری بافت میانی منطقه 14 اصفهان با استفاده از مدل

دوره 10، شماره 20، تیر 1398، صفحه 139-156

ایمان چقاجردی؛ لعیا جلیلیان؛ زیبا فتوحی


پهنه بندی اقلیم کشاورزی کشت سیب‌زمینی در استان کردستان

دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 1-25

نبی محمدی؛ مجید زاهدی


آسایش سنجی اقلیم-گردشگری با استفاده از شاخص های(Pmv,Pet,Set,Tci) مطالعه موردی :استان گیلان

دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 26-46

محمود داوودی؛ عباس نظرپور؛ فرشاد مشیری نژاد


ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت پارکهای درون شهری )مطالعه موردی: پارکهای شهر خرم آباد(

دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 70-89

خدارحم بزی؛ جواد سمیعی؛ مریم شیرآوند؛ ابراهیم معمری


مطالعه و بررسی میزان اثرگذاری ساختارهای طبیعی و محیطی در پراکنش فضایی-مکانی سکونتگاه‌های عصرآهن شهرستان هوراند

دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 89-108

سحر بختیاری؛ بهروز عمرانی؛ رضا سلمانپور؛ ُسیده زهرا ابطحی فروشانی؛ سپیده بختیاری


بررسی نقش واسط کیفیت خدمات در تأثیر خدمت‌گرایی بر وفاداری مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های شهر تبریز)

دوره 12، شماره 23، اسفند 1399، صفحه 140-150

جعفر بهاری؛ مهدی کروبی؛ شهلا بهاری؛ مرجان بذله؛ حامد بهاری