راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تدوین (اینجا) و نحوه ی ارسال مقاله برای دو فصلنامه اندیشه جغرافیایی

 

1- پذیرش مقاله  از طریق سامانه geonot.znu.ac.ir  امکان‌پذیر می‌باشد.

2- اندیشۀ جغرافیایی به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با جغرافیا (‌اقلیم‌شناسی، ژئومورفولوژی، توریسم، شهری، روستایی، ناحیه‌ای و ...) پذیرای مقالات می‌باشد.

3- مقالات ارسال شده برای این نشریه همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

4- زبان رسمی دو فصلنامه‌، فارسی است، برای مقالات فارسی چکیده مقالات به زبان انگلیسی و برای مقالات انگلیسی، ‌چکیده فارسی نیز ضروری است.

5- مقاله علاوه بر چکیده فارسی (حداکثر 15سطر) و لاتین، بایستی دارای واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتیجه‌گیری و فهرست منایع و ماخذ باشد.

6- مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

7- مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً می‌بایست با امضاء استاد مربوطه به دفتر دو فصلنامه ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیات تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

8- مقالات ارسالی، در محیط word/2003 بر اساس جدول زیر و با فاصله تقریبی میان سطور 1 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا 2، از پایین 2، از راست 3 و حاشیه چپ 2 سانتی‌متر باشد.

9- نشانی کامل نویسنده عهده­دار مکاتبات در یک صفحه جداگانه ارسال شود: نشانی شامل، نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام نگار(پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی می‌باشد، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‌های مقاله باید خوداری شود.

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط موسسه‌ای تامین شده باشد باید نام موسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.

صفحه دوم: عنوان مقاله به فارسی چکیده فارسی (حداکثر 300 کلمه)، کلید واژگان فارسی (حداکثر هفت واژه).

از صفحه سوم به بعد متن اصلی مقاله خواهد آمد.

10- ماخذ در متن مقاله، داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده سال انتشار، صفحه مورد استفاده آورده شود.

11- معادل‌های انگلیسی در هر صفحه با علامت شماره‌گذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

12- روش ارائه منابع و ماخذ در انتهای مقاله:

- نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان،(سال انتشار)، عنوان کتاب، شماره‌جلد، نوبت چاپ‌، محل انتشار، نام ناشر.

- نحوه درج در فهرست منابع و ماخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود.   

مثال برای کتاب:

عساکره، حسین(1390). مبانی اقلیم شناسی آماری، دانشگاه زنجان، چاپ اول، زنجان.

برای نشریه:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان(سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره، محل انتشار.

جهانبخش، سعید‌ترابی، سیما (1383)، بررسی و پیش‌بینی تغییرات دما و بارش در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی دوره دهم شماره 74، اصفهان.

- حداقل منابع مورد استفاده نباید از 20منبع کمتر باشد.

13- واحدهای استفاده شده در مقاله بایستی در سیستم متریک باشد.

14- در متن مقاله به شماره عکس‌ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آنها مشخص گردد. در تنطیم جداول، منحنی‌ها، اشکال و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

الف- اطلاعات جداول نباید به صورت نمودار و یا به شکل دیگر در مقاله تکرار شوند، شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد.

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدولی دارای واحد یکسان باشند. می‌توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به صورت زیر نویس ارائه گردد، نتایج بررسی‌های آماری، باید به یکی از روش‌های علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نبایسد بیش از دو جدول آورده شود.

د- شکل‌های هر مقاله شامل نمودار، عکس و نقشه بوده و همه‌ بطور یکسان به عنوان شکل شماره‌گذاری می‌شوند.

شکل‌ها حتی‌الامکان بصورت سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آنها در پایین بیاید. عکس‌ها باید واضح‌، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر ماخذ عکسها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند الزامی است.

15- مقاله‌های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

16- مسوولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده‌دار مکاتبات است.

17- مقالات ترجمه اصولا پذیرفته نمی‌شود.

18- حداکثر حجم مقالات‌، شامل جدول‌ها و منحنی‌ها 20 صفحه می‌باشد.

19- مجله حق رد یا قبولی و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

22- پس از چاپ مقاله 3 نسخه از مجله حاوی مقالات نویسندگان به آنان اهدا خواهد شد.

23- اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله اندیشه  جغرافیایی هیچ گونه مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

نشانی : دفتر مجله زنجان- کیلومتر 6 جاده تبریز- بلوار دانشگاه زنجان - دانشکده علوم انسانی-

صندوق پستی 313-45195 گروه جغرافیا – مجله اندیشه جغرافیایی- تلفن:02415154203

 

آدرس الکترونیک: 

geonot@znu.ac.ir